Giełda - Pozostałe

« Ryzyko walutowe

Robo4ex

29

Robo4ex • 1 stycznia 2016, 18:48 !

W dzisiejszych czasach każda firma prowadząca jakąkolwiek wymianą handlową z zagranicą jest narażona na ryzyko związane ze zmianą kursu waluty. Istnieje szereg rozwiązań mających na celu eliminację lub częściową eliminację tego ryzyka. Zanim jednak przejdziemy do omawiania konkretnych strategii warto przemyśleć kilka ważnych i istotnych zagadnień. Najważniejszym z nich jest rozróżnienie zabezpieczenia ryzyka od spekulacji.

Robo4ex

29

Robo4ex • 1 stycznia 2016, 18:19 !

Bardzo dużo osób, nawet z kadry zarządzającej uważa, iż zabezpieczenie powinno przynosić zysk z punktu widzenia biznesowego. Jest to oczywisty błąd mogący doprowadzić do katastrofalnych skutków w wymiarze finansowym (nie należy być chciwym). Zabezpieczenie ryzyka jest tylko i wyłącznie kosztem!!! Dobre zabezpieczenie nie przynosi zysków (choć może się zdarzyć, że takowe się pojawi, jednak będzie to następstwo „rynkowych zbiegów okoliczności”). Zabezpieczenie jest swojego rodzaju polisą ubezpieczeniową, a za przeniesienie ryzyka trzeba zapłacić. Należy również odpowiedzieć sobie na pytanie kim jest firma- importer czy eksporter.

Przeczytaj więcej w artykule:

http://robo4ex.analiza-gieldowa.pl/artykuly_analizy/979/ryzyko_walutowe_(1).html

Robo4ex

29

Robo4ex • 3 stycznia 2016, 10:25 !

W tej części spróbujemy rozwiązać problem dotyczący zabezpieczenia ryzyka kursowego w krótkim terminie.

Do zabezpieczenia w/w ryzyka dobrze nadają się instrumenty typu futures lub forward (są to dokładnie takie same instrumenty, gdzie jedyną różnicą jest miejsca przeprowadzania transakcji-giełda lub bank). Krótki termin w tym przypadku oznacza czas trwania do 1 miesiąca (zdarzają się również transakcje zabezpieczające za pomocą forward trwające nawet 2 lata. Jest to jednak już hazard ze względu na ujemną wycenę w przypadku gdy rynek zacznie podążać w przeciwnym od założonego kierunku). W przypadku niewielkich kwot można wykorzystać futures walutowe notowane na GPW. W innym przypadku wykorzystuje się forward zawierany z bankiem. Nie będziemy tutaj brali pod uwagę specyfiki poszczególnych instrumentów, płynności, prowizji itp.

Przeczytaj więcej w artykule:

http://robo4ex.analiza-gieldowa.pl/artykuly_analizy/980/ryzyko_walutowe_(2).html

Robo4ex

29

Robo4ex • 5 stycznia 2016, 19:45 !

W tej części spróbujemy rozwiązać problem dotyczący zabezpieczenia ryzyka kursowego w terminie od 1 miesiąca do 3 miesięcy za pomocą opcji CALL (importer) lub PUT (eksporter).

Najlepszym instrumentem do przeprowadzenia transakcji tego typu są opcje waniliowe. W celu wyeliminowania ryzyka opcje takie należy kupić, a nie wystawiać. Kilka lat temu wiele firm wystawiało opcje, sądząc że dostają darmowy pieniądz. Chytrość nigdy nie popłaca, ponieważ po pewnym czasie okazało się że tak naprawdę firmy nie dostawały darmowych pieniędzy tylko przejmowały na siebie ubezpieczenie transakcji innych. Bardzo często były to wolumeny kilka razy wyższe niż ich roczne obroty. Zachowanie osób podejmujących takie decyzje było związane z niewiedzą dotyczącą instrumentów finansowych i ich zastosowania.

Przeczytaj więcej w artykule:

http://robo4ex.analiza-gieldowa.pl/artykuly_analizy/981/ryzyko_walutowe_(3).html

Robo4ex

29

Robo4ex • 6 stycznia 2016, 15:19 !

W tej części spróbujemy rozwiązać problem dotyczący zabezpieczenia ryzyka kursowego w terminie 3 miesięcy za pomocą korytarzy opcyjnych.

Technika ta jest stosowana w przypadku gdy marża na podstawowej działalności jest bardzo niska. Polega ona na finansowaniu zakupu jednych opcji poprzez wystawienie opcji w przeciwnym kierunku. Oczywiście takie transakcje trzeba przeprowadzać bardzo ostrożnie, ponieważ jedna ich strona to wystawianie-czyli przejmowanie cudzego ryzyka. Można je ograniczyć poprzez dobranie poziomów wykonania (strike) w większej odległości od obecnego spot lub inna proporcja. Dodatkowym zabezpieczeniem może być zakup bardzo tanich opcji call lub put OTM (out the money). Jest to tzw. daszek lub podkładka. Działania w celu zabezpieczenia warto poprzedzić sprawdzeniem zmienności, co prawda nie gwarantuje to takich samych poziomów w przyszłości, ale może dać wyobrażenie o możliwości kształtowania się cen w przyszłości.

Przeczytaj więcej w artykule:

http://robo4ex.analiza-gieldowa.pl/artykuly_analizy/982/ryzyko_walutowe_(4).html

Brak awatara

0

• 27 kwietnia 2016, 20:02 !

Oprócz wymienionych powyżej, różne rodzaje ryzyka powinny zostać dodane ryzyka spółki powiązane nie są uczciwi. Na szczęście obecnie istnieją firmy, które nadal zapewniają bardzo dobre warunki współpracy. Freshforeks Company ogół prowadzi akcję, w której można wygrać samochód

Forum dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników. Zarejestruj się!