Materiały edukacyjne: 15 listopada 2009

Czym jest trójkąt diagonalny?

Trójkąt diagonalny, inaczej ukośny albo kończący, to układ fal, które tworzą zwężający się kanał. Trójkąt taki z reguły występuje jako końcowa fala większej formacji, tzn. jako fala 5 w impulsach lub fala C w korektach. Pojawia się zwykle po szybkiej albo długiej fali i jest czymś w rodzaju powolnego hamowania. Nierzadko po trójkącie ukośnym rynek zawraca nagle - najpierw do dna fali 4 trójkąta, a potem do podstawy trójkąta.

Fale impulsowe w trójkącie nie muszą być 5-częściowe. Przyjmuje się, że częściej są 3-częściowe.

Jak widać na rysunku modelowym, fale impulsowe są 3-częściowe, ale w realu jest różnie.

Wykres DJIA. Na czerwono zaznaczyłem falę 3, która jest 5-częściowa. Jak w każdym impulsie, również w diagonalu cala fala 3 nie może być najkrótsza.

Fascynujące jest to, że trójkąty diagonalne, które zauważył Elliott, wciąż pojawiają się na wykresach, choć od czasów Elliotta minął prawie wiek. Poniższy przykład jest z roku 2008.

Cechą charakterystyczną trójkąta diagonalnego jest zachodzenie na siebie fal 1 i 4.

Jak rozpoznać koniec trójkąta i zapowiadający się punkt zwrotny? Sygnałem wyczerpywania się trójkąta jest jego ostatni podryg - przebicie górnej linii pociągniętej po szczytach fal 1 i 3. Czasami temu ruchowi towarzyszy skok wolumenu, co jest dodatkowym potwierdzeniem, że trójkąt wydał ostatnie tchnienie.

Na koniec oczywista oczywistość trójkąty diagonalne występują jako formacje kończące zarówno wzrost, jak i spadek i pojawiają się na każdym interwale. Rozpoznanie takiego trójkąta oznacza dla inwestora coś bardzo ważnego - rozpoznanie punktu zwrotnego na rynku.

asp