Materiały edukacyjne: 15 listopada 2009

Formacja świecowa „napięta kusza”

Czym jest formacja świecowa, którą nazywam „napięta kusza”?

Najprościej mówiąc, to rodzaj podwójnego młota albo podwójnej gwiazdy spadającej. Najsilniejszą formacją „napiętej kuszy” jest następująca sytuacja (w wypadku ruchu do góry):

1 warunek: 1 świeca to wyraźny młot z zamknięciem wyżej otwarcia (lub doji).

2 warunek: 2 świeca to też wyraźny młot z zamknięciem wyżej otwarcia (lub doji).

3 warunek: w drugiej świecy otwarcie wyżej niż w pierwszej świecy i zamknięcie wyżej niż w pierwszej świecy.

4 warunek: poprzednie świece (świeca) były spadkowe albo tworzyły konsolidację.

Na rysunku parę przykładów. Nie wszystkie są idealne, ale dają jakieś wyobrażenie o ruchu następującym po „napiętej kuszy”.

Formacja „napiętej kuszy” działa na każdym interwale i często jest punktem zwrotnym.

asp